Luottamusmiehet

Jos työnantajaasi ei löydy oheisesta listasta, kysy luottamusmiehesi yhteystiedot toimisto@vsjyty.fi. Näet luottamusmiehesi yhteystiedot myös Jässäristä.

Luottamusmiehet 2021 - 2024

A U R A N  K U N T A
Pääluottamusmies
Silja Aalto
silja.aalto(at)aura.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Maija-Liisa Sibakow
maija-liisa.sibakow(at)aura.fi

K A A R I N A N   K A U P U N K I
Pääluottamusmies
Kati Koskinen
kati.koskinen(at)kaarina.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Eemil Heimo
eemil.heimo(at)kaarina.fi

Luottamusmies
Mari Asikainen
mari.asikainen(at)kaarina.fi

VARALUOTTAMUSMIES
Sari Vuori
sari.vuori(at)kaarina.fi

K O S K I   T L
Pääluottamusmies
Taru Leime
taru.leime(at)koski.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies Teija Autio
teija.autio(at)koski.fi

K U S T A V I N   K U N T A
Pääluottamusmies Merja Erkkilä
merja.erkkila(at)kustavi.fi

L A I T I L A N   K A U P U N K I
Pääluottamusmies
Tuulia Kujanpää
tuulia.kujanpaa(at)laitila.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Terhi Holm
terhi.holm(at)laitila.fi

Luottamusmies
Tiina Mäkelä
tiina.makela(at)laitila.fi

Luottamusmies
Tarja Silokoski
tarja.silokoski(at)vakkaopisto.fi

L I E D O N   K U N T A
Pääluottamusmies
Mika Närvi
mika.narvi(at)lieto.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Sirkka Tamminen
sirkka.tamminen(at)lieto.fi

M A R T T I L A N   K U N T A (2021 - 2022)
Pääluottamusmies
Mervi Suomi
mervi.suomi(at)marttila.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Riina Uusitalo
riina.uusitalo(at)marttila.fi

M A S K U N   K U N T A
Pääluottamusmies
Ritva Aaltonen
ritva.aaltonen(at)masku.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Hanna Lahervo
hanna.lahervo(at)masku.fi

M Y N Ä M Ä E N   K U N T A
N O U S I A I S T E N   K U N T A
Pääluottamusmies
Pia Saikkonen
pia.saikkonen(at)mynamaki.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Katri Wikstedt
katri.wikstedt(at)mynamaki.fi

O R I P Ä Ä N   K U N T A
Luottamusmies
Minna Mäkipää
minna.makipaa(at)oripaa.fi

Varaluottamusmies
Tarja Salminen
tarja.salminen(at)oripaa.fi

P A I M I O N   K A U P U N K I
Pääluottamusmies
Taina Wirberg
taina.wirberg(at)paimio.fi

P E I M A R I N   K O U LUT U S K U N T A Y H T Y M Ä
Luottamusmies
Katja Holmberg
katja.holmberg(at)livia.fi

Varaluottamusmies
Nina Landström
nina.landstrom(at)livia.fi

P E R U S T U R V A K U N T A Y H T Y M Ä  A K S E L I  
Mynämäen kunnan Jytyn luottamusmiehet edustavat 
Perusturvakuntayhtymä Akselin jytyläisiä.

P Ö Y T Y Ä N   K U N T A 
Pääluottamusmies
Pirkko Multanen
pirkko.multanen(at)poytya.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Anne Järvinen
anne.jarvinen(at)poytya.fi

Luottamusmies
Heli Tuominen
heli.tuominen(at)poytya.fi

Varaluottamusmies
Hilkka Pellonperä
hilkka.pellonpera(at)poytya.fi

R U S K O N   K U N T A
Pääluottamusmies
Tuuli Ullakonoja
tuuli.ullakonoja(at)rusko.fi

S A U V O N  K U N T A
Pääluottamusmies
Jaana Laine
jaana.laine(at)sauvo.fi

Luottamusmies, varapääluottamusmies
Erja Aalto-Vainio
erja.aalto-vainio(at)sauvo.fi

T I L I K U N T A   O Y
Pääluottamusmies
Jaana Hoffren-Lerkki
jaana.hoffren-lerkki(at)tilikunta.fi