Jäsenmaksut

JÄSENMAKSU PALKASTA 1,32 %

Työssä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat myös luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. 

Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla valtuutat työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistyksen toimistosta tai liitosta ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työnantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti.

Jäsenmaksun voi maksaa myös itse viitenumeroa käyttämällä. Pyydä viite yhdistyksen toimistosta tai liitosta.

EUROMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU

Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. 
Ilmoita palkaton aika


OPISKELIJAJÄSENMAKSU

Opiskelijan jäsenmaksu on 0 €/v. Opiskelijajäsenyys ja –jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja -toiminnasta Jytyssä.


TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSAMAT ETUUDET

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoja Lisätietoa etuuksista työttömyyskassan sivuilta.


YRITTÄJÄN JÄSENMAKSU

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka on 5 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.


JÄSENMAKSUVAPAUTUS

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen.

ELÄKELÄINEN

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Eläkkeelle jäänyt jäsen voi kuulua V-S Jytyyn kannatusjäsenenä. Vuoden 2021 kannatusjäsenmaksu on 
36 euroa/vuosi. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksen toimistoon tai liittoon.